СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ЦАРСКА БАРА“

Специјални резерват природе „Царска бара“ је резерват природе који лежи између три града: Београда, Новог Сада и Зрењанина, у међуречју Тисе и Бегеја.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41283599
By Miljana Djukic – Сопствено дело

Царска бара је систем водених екосистема са тракама трске и шевара, степа и врбака. Простор Царске баре карактерише густо изаткан ћилим река, канала, језера и бара, док се боје смењују од плавих језера, преко некада се протезало безброј већих и мањих мочвара. Данас овај простор карактеришу меандри Старог Бегеја који се сужавају и скраћују и баре све више нагнуте у односу на дно речног корита.

Биљни свет Царске баре који плени својом лепотом, представљен је бројним аутохтоним врстама, од којих су неке ретке, поред оних које се редовно срећу на барским комплексима. По својој вредности издвајају се од водених биљака водени гриз, водена папрат, бели локвањ и друге:у ливадској вегетацији присутни су врањемил, хајдучка трава, слез, пелен, ливадска жалфија и друге; а у мочварној вегетацији: заједнице тршћака,водољуб, барска перуника јеженица, пачја трава, иђироти друге.

Фото: (http://www.magelantravel.rs)

Шумске површине заузимају значајне делове Резервата. Бројна стабла у околини колоније чапљи и корморана имају осушене врхове, чинећи их тако погодним за осматрачнице и узлетишта за лов рибе у језеру или бари, овим становницима баре. За богатством света флоре не заостаје нифауна, где се уз доста среће могу пронаћи: дивља свиња, срна, лисица, зец, бизамски, пацов, шишмиш, твор, јеж, текуница, кртица, ласица, хрчак, барска корњача, сиви гуштер, белоушка, зелена жаба и шарени даждевњак.

Фото: (http://www.ns-geotours.com)

У водама Старог Бегеја и Царске баре живи чак 24 врсте риба из 16 фамилија. Светску славу овом месту донело је присуство птичјег света са око 240 врста, због чега је ово добро проглашено за Рамсарско подручје, тј уписано у листу мочварних подручја од међународног значаја. Неке од ретких птица које се овде могу видети су: орао белорепан, еја мочварица, ливадска еја, кобац, мишар, чапља кашикара и многе друге.

У овој оази флоре и фауне најраније присуство човека сеже чак 6000 година у прошлост, о чему говоре докази пронађени у хумкама у околини Мужље и Титела. У близини Царске баре налази се Хотел Сибила, изграђен 1992. године, на самом Рибарском газдинсту „Ечка“. На 2 километра од Царске баре ка Београду налази се Ресторан Трофеј.

Извор:

1. Боривоје Угринов

1.https://sr.wikipedia.org/wiki/Царска_бара