Ознака Specijalni

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ЦАРСКА БАРА“

Lepote Carske bare

Специјални резерват природе „Царска бара“ је резерват природе који лежи између три града: Београда, Новог Сада и Зрењанина, у међуречју Тисе и Бегеја. Царска бара је систем водених екосистема са тракама трске и шевара, степа и врбака. Простор Царске баре…