Књижевник и Публициста је знао за Велике Цуре, јер није било Бојана Костреша да му отвори очи и објасни како та народна игра у ствари треба да се зове „Шоре“.

Leave a Reply