ПРИКЉУЧЕЊE ПРЕЧИШЋИВАЧА ВОДЕ НА ГРАДСКУ МРЕЖУ

ЈКП „Водовод и канализација“ је одмах по пријему обавештења од стране извршиоца услуге пречишћавања питке воде, а уједно и инвеститора изградње постројења за пречишћавање питке воде, да су испуњени сви услови да се постројење споји на градску водоводну и канализациону мрежу започела поменуте радове.

У петак смо завршили радове на изградњи потисног вода фекалне канализације од црпне станице, која се налази у кругу постројења, до прикључног шахта на градску канализациону мрежу и постројење је на исту и прикључено.’

Паралелно са овим радовима спроведене су и припремне радње за повезивање постројења на градску водоводну мрежу. У питању су два прикључка, један за довод сирове воде у постројење, а други за доток пречишћене воде из постројења у градску водоводну мрежу.

Пошто се прикључење постројења врши на магистралном воду водоводне мреже који водом снабдева град, док смо чекали обавештење од стране инвеститора за започињање радова интензивно смо радили на техничком решењу које ће омогућити да за време трајања радова не дође до прекида водоснабдевања. Решење је пронађено  и сем у случају непланираних дешавања, која су могућа док се изводе радови на магистралном воду који је под великим притиском, у недељи пред нама док буду трајали ови сложени радови неће доћи до прекида водоснабдевања, а једино је могуће да дође до мањег пада притиска у мрежи.

Завршетком радова на прикључењу постројења за пречишћавање воде на градску водоводну и канализациону мрежу, ЈКП „Водовод и канализација“ завршило је са свим обавезама према инвеститору постројења, а биће и створени услови за почетак пробног рада постројења.

Како је раније најављено од стране инвеститора у току пробног рада постројења пречишћена вода ће бити пуштена у градску водоводну мрежу и већ након пар сати од почетка пробног рада биће видно побољшан квалитет воде у мрежи. Уходавање рада машина и потпуно подешавање параметара квалитета воде у складу са прописива које је дефинисала Република Србија, а који су знатно строжији од оних који су на снази у земљама Европске уније, уследиће након тридесетак дана од почетка пробног рада постројења.

Аутор : Синиша Гајин (Фото: ВИК Зрењанин)