ДАН ПОЉА А У БАНАТУ

На огледном пољу Златица код Зрењанина одржан је недавно Дан поља стрних жита и заштите биља, коjи традиционално организуjе Пољопривредна стручна служба Зрењанин. Броjни пољопривредни произвођачи и заштитари, представници семенских кућа и  Градске управе Зрењанин, имали су прилику да се упознаjу са стањем стрнина – пшенице и jечма, оценом стања усева и прогнозом приноса. У исто време одржан jе и “заштитарски дан поља“ са обиласком поља под сунцокретом, соjом, кукурузом и шећерном репом.

Поздрављаjући пољопривредне произвођаче градоначелник Зрењанина Чедомир Jањић им jе пожелео успешну производну годину, добре приносе и високу цену у откупу.

Хербицитне огледе на Дану поља представила jе Снежана Парађеновић, дипл. инг заштите биља, а микроогледе стрних жита представила jе дипл.инг. ратарства Зорица Раjачић.

Снежана Парађеновић истакла jе да приказани хербицидни огледи у окопавинама: кукурузу, соjи, сунцокрету и шећерноj репи имаjу за циљ упознавање произвођача и стручне jавности са ефектом хербицида примењених у адекватноj и препорученоj количини, уз поштовање фенолошких фаза гаjених биљака.

Пољопривредници су на овај дан имали прилику да виде  54 сорте пшенице, и 12 сорти осталих озимих усева.

Присутне jе поздравила директорица Пољопривредне стручне службе, коjа jе jош jедном указала на значаjну подршку града Зрењанина , али и добру сарадњу са пољопривредним произвођачима са териториjе средњег Баната коjи савете и препоруке за производњу правовремено примењуjу након консултациjа са стручњацима из ПСС-а.

Аутор: Саша Младеновић (Фото: Александар Блануша)