ТФ Михајло Пупин, лабораторија НИС-а, свечано отварање (фото: Јован Његовић Дрндак)

Leave a Reply