3,5 МИЛИОНА ЗА НОВЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У ЗРЕЊАНИНУ

Граду Зрењанину опредељено је близу 3,5 милиона динара бесповратних средстава из буџета АП Војводине за израду техничке документације за изградњу нових саобраћајница у радној зони “Југоисток” и насељу Мужља. У конкуренцији осам градова и општина у АП Војводини Зрењанин је успео да му буду додељена највећа средства за ову намену, што је веома добра вест.

Изградња нових саобраћајница у индустријској зони “Југоисток” је постала приоритет за Зрењанин од када је дошло до значајног проширења зоне и доласка нових инвеститора. Локална самоуправа на челу са градоначелником Чедомиром Јањићем је увидела потребу  за даљим унапређењем саобраћајне и пратеће инфраструктуре унутар зоне, укључујући и изградњу тротоара, бициклистичких стаза, инсталација за одводњавање, јавно осветљење, саобраћајну сигнализацију.

Средства у износу од 3,5 милиона динара су додељена по основу конкурса за суфинансирање израду пројектно-техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе. Предвиђена је била пасподела укупно 14,5 милиона динара.  Мањи износ преосталих средстава за реализацију предвиђеног пројекта обезбедиће се из буџета Града Зрењанина, по принципу суфинансирања. 

Пројектом у Зрењанину је обухваћена израда документације за изградњу саобраћајница у деловима проширене зоне “Југоисток” 2-А, 2-Б и 2-Д, као и израда документације за реконструкцију раскрснице на улазу у насеље Мужља у улицама Радноти Миклоша, Хуњади Јаноша, Мадач Имреа и Тот Иштвана, за коју би пројекат реконструкције требало да одреди оптимално решење за унапређење саобраћаја и нову саобраћајну сигнализацију и инфраструктуру.

Град Зрењанин & Петровград.орг