САОБРАЋАЈНИЦА НОВИ САД – ЗРЕЊАНИН – БЕОГРАД КАО РАЗВОЈНА ШАНСА

У Београд је недавно потписан Протокол о сарадњи на изради планске и техничке документациjе за проjекте Нови Сад – Зрењанин и Зрењанин – Борча. Ово је био повод за обраћање јавности градоначелника Зрењанина Чедомира Јањића. Обраћање градоначелника је побудило велико интересовање медијских кућа, које је интересовао значај пројекта за сам град и његов развој, те запошљавање незапослених грађана.

Важан протокол jе потписан у оквиру заjедничке седнице влада Републике Србиjе и АП Воjводине и како jе речено, представља први корак у изградњи две важне саобраћаjнице за Банат и Воjводину, коjе ће омогућити да Нови Сад, Београд и Зрењанин буду jош боље повезани. Израда планске и техничке документациjе финансираће се из републичког и покраjинског буджета, у износу од по 50 одсто.

„Мислим да боља вест за Зрењанинце одавно ниjе стигла са покраjинског и републичког нивоа… Дуго се већ говори о тоj брзоj деоници од Београда до Зрењанина, али, радиће се планска документациjа и биће завршена у првоj половини 2018. Године и до тада ће се знати и када ће се кренути у реализациjу. А, шта значи брзи пут Београд – Зрењанин, Зрењанин – Нови Сад, сигурно ново отварање ка тим градовима и боље повезивање, занимљивиjи ћемо бити инвеститорима и брже ћемо стизати до тих дестинациjа“ – рекао jе градоначелник.

Градоначелник jе указао и да jе на последњоj седници Скупштине града Зрењанина усвоjена одлука о изради плана детаљне регулациjе радне зоне “Jугоисток – Ечка 2” , на основу коjих се та зона са садашњих 74 хектара шири на 550 хектара површине намењене инвеститорима.

„Када завршимо план детаљне регулациjе крећемо и у инфраструктурно опремање тог дела и 550 хектара индустриjске зоне не веруjем да има било коjи град у Србиjи. Не радимо то напамет, велика jе заинтересованост за долазак инвеститора у Зрењанин , а ми морамо урадити припрему, односно опремање индустриjских зона. Због тога ову зону ширимо на 550 хектара и мислим да jе то оно што ће произвести долазак, што страних, што домаћих инвестиора и отварање радних места“ – рекао jе Jањић.

Говорећи о плановима и важним инфраструктурним проjектима, градоначелник jе указао и да су Путеви Србиjе расписали краjем септембра, ове годие, две jавне набавке коjе се тичу Зрењанина. Прва се тиче санациjе коловозне конструкциjе на државном путу II-Б реда бр. 13, кружна раскрсница са улицама Пере Добриновића и Барањска (код аутобуске станице), а друга санациjе коловозне конструкциjе на државном путу II-Б реда бр. 13, кружна раскрсница II-Б реда бр. 13 са обилазницом око Зрењанина.

Аутор: Саша Младеновић (Фото: Алексанадар Блануша)