ПРОСТОРНИ ПЛАН КОРИДОРА БАНАТСКОГ AУТО-ПУТА НА ЈАВНОМ УВИДУ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре огласило је рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене коридора ауто-пута Београд-Зрењанин-Нови Сад. Како се у документу наводи, разлог за израду и доношење просторног плана је стварање услова за реализацију националних и регионалних интереса у области саобраћајне инфраструктуре у Србији. Дакле ради се о националном и регионалном интересу прве врсте и ту свака прича о некаквој „економској“ исплативости пута која долази од „стручњака“треба да постане безпредметна.

Овај национално и регионално значајан пут ће бити дужине 110 километара, а пројекат подразумева изградњу комплетног профила ауто-пута, између Новог Сада-Зрењанина и београдског насеља Овча, са свим путним објектима и денивелационим укрштањима. Такође планирана је и рехабилитација, модернизација и доградња постојеће мреже државних путева првог и другог реда у зони коридора, што је јако значајно за општине кроз које пут пролази.

Коридор ауто-пута државног пута IА реда, на правцу Београд односно Овча-Зрењанин-Нови Сад, од планираног укрштања са саобраћајницом северна тангента, на коридору од саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута у насељу Овча. Од овог укрштања у правцу севера пролази кроз територије катастарских општина Овча, Борча, Лепошница и Комарева Хумка на територији административног подручја града Београда, до Тамиша, односно административне границе са АП Војводина и катастарске општине Глогоњ.

Даље се коридор протеже кроз територију АП Војводине преко катастарских општина Сефкерин, Опово, Баранда и Сакуле, на територији општине Опово, затим Идвор, Фаркаждин, Уздин, Ковачица, на територији општине Ковачица. Коридор се даље протеже преко катастарских општина Чента, Перлез, Стајићево, Ечка, Зрењанин III и Зрењанин I до границе ПГР-а Зрењанина са варијантним решењима северно и јужно од Града Зрењанина, и даље паралелно са државним пута IБ реда број 12, на теритирији Града Зрењанина, новим мостом преко Тисе и паралелно са постојећим ДП IБ реда бр.12 у општини Жабаљ, са варијантним решењима: постојећим коловозом као десном траком ауто-пута и левом траком паралелном са постојећом и нова траса ауто-пута и уклапањем у постојећа саобраћајна решења на територији Града Новог Сада.

Можемо само да предложимо а мислимо да би овај предлог подржао највећи број грађана, да овај пут понесе име великог националног радника Михаила Пупина, светског научника пореклом са простора Средњег Баната, по узору на назив ауто-пута Милош Велики, али оставимо то нашим политичким првацима на разматрање у нади да ће имати сличну визију у најбољем националном и регионалном инетересу. Обрађивач овог плана је ЈП Завод за урбанизам Војводине, а јавни увид траје до 4. септембра 2020. године.

Петровград.орг