ПРЕТВАРАЊЕ КАНАЛА БЕГЕЈ У РЕКУ КАО ПРЕДУСЛОВ РАЗВОЈА ГРАДА И ОКРУГА

Водотоци Стари и Пловни Бегеј су у погледу заштите животне средине у Србији, а на основу вишегодишњег испитивања квалитета воде, идентификовани као водотоци у којима је квалитет воде „ван класе“. Загађење Бегеја мора да престане. Изградња централног пречистача отпадних вода је приоритет. Измуљавање тока претвара канал у реку и после шест деценија отварају се нове могућности за овај природни ресурс.

Пловни Бегеј, од румунске границе до преводнице Клек и Бегеј, односно ток кроз Зрењанин до бране код Стајићева, оквалификован је као најугроженији водоток у Војводини. То довољно говори о горућој потреби измуљавања и уређења овог водотока, од државне границе са Румунијом. На румунској страни је тај посао већ завршен.

Канал Бегеј је тако препознат као еколошки коридор од међународног значаја и део је еколошке мреже Србије. Ревитализација овог канала значи својеврсно привредно оживљавање и града Зрењанина и општине Житиште. Бегеј као водоток који повезује српски и румунски део Баната, и чини део водне мреже са системом Дунав – Тиса – Дунав, има изузетан инфраструктурни и туристички потенцијал.

Након измуљења канал ће бити враћен у некадашње стање, што ће дати подстрек и за развој туризма. У то је укључена и бициклистичка стаза на насипу, која ће се користити и као радно-инспекциона, али и за потребе све популарнијег бициклистичког туризма. Дужина од 75 км, спајаће Темишвар и Зрењанин. На румунској страни завршена је и стигла до будућег граничног прелаза Српски Итебеј..Она ће, након завршетка и са српске стране и постављања расвете, мобилијара и пратеће опреме, бити директна копча за двоточкаше, од Зрењанина до Темишвара.

У приобалном делу планом је остављена могућност градње објеката и уређења површина у функцији наутичког туризма, спорта и рекреације. При томе се првенствено планирају, а негде већ граде, пристаништа, докови, марине, паркови, излетишта, купалишта, заштитни зелени појаси. Могуће је пројектовати на њој водне објекте, водопривредне комплексе, мостове, туристичке комплексе и граничне прелазе.

Петровград.орг и Град Зрењанин