ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА СРБИЈА – РУМУНИЈА И ПРОЈЕКАТ БЕГЕЈ

У оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Србије и Румуније, пројекта БЕГА – Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју, у Зрењанину је одржан састанак делегације Румуније и представника ЈВП „Воде Војводине“. Упоредо с овим активностима, у току су радови на чишћењу и уређењу каналске мреже Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав.

О значају овог пројекта за наш регион и сам град не треба трошити речи. У Србији, ИПА пројекат прекограничне сарадње са Румунијом односи се на ревитализацију Канала Бегеј на потезу од границе са Румунијом до хидротехничког објекта у Клеку, у дужини од 32,26 километара. Пројекат ревитализације канала Бегеј подразумева санацију хидротехничких објеката – преводница у Клеку и Српском Итебеју и изградњу двонаменске стазе, радно-инспекционе и бициклистичке, од границе са Румунијом до преводнице у Клеку. Пројекат обухвата и изградњу марине – пристаништа у ширем центру Зрењанина, израду техничке документације за потребе измуљења, депоновања и ремедијације седимента на пловном Бегеју, као и набавку пловног багера и пловне косачице за одржавање његове пловности.

Укупна вредност радова износи око 14 милиона евра. Радови су започети прошле године, а завршетак је планиран за 2021. годину. Циљ састанка у Зрењанину био је усаглашавање текућих активности на реализацији пројекта, а договорена је и даља динамика започетог посла.

Упоредо с овим активностима, у току су радови на чишћењу и уређењу каналске мреже Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав. Водопривредно предузеће “Средњи Банат” из Зрењанина обавља радове на уређењу дела канала од хидрочвора Клек до Лазарева.

Састанак са српским партнером је иницирао главни партнер – Банат Ривер Басен Администрејшн из Темишвара, и први је такав састанак од почетка пројекта реализован на територији Србије, саопштавају из ЈВП “Воде Војводине”.

Петровград.орг и Град Зрењанин