ПЛАН АУТОПУТА – КОРАК ДО РАЗВОЈНОГ ЗАМАЈЦА СРПСКОГ БАНАТА

Aутопут Београд – Зрењанин – Нови Сад улази у званичне планове Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – кључна вест. Објављене су детаљне мапе трасе пута који ће градити према најавама председника Републике Србије Александра Вучића кинески извођач “Чајна Шандонг хајспид“. Објављивање ових планова заинтересовало је непосредно грађане Зрењанина, Мужље, Ечке поред чијих кућа и гробаља нова траса пролази.

Сазнајемо да ће почетак овог значајног пута бити на београдској обилазници, у будућој петљи Овча, источно од садашњег укрштања зрењанинског пута. Траса даље води између насеља Јабука и Глогоњ (Град Панчево), где је предвиђена петља Сефкерин/Опово, затим улази на територију Општине Опово, а потом и Ковачица, где ће у непосредној близини тог насеља бити изграђена још једна петља.

У близини Идвора аутопут прелази Тамиш и улази на територију општине и Града Зрењанина. На половини садашњег локалног пута између Ечке и Орловата предвиђено је укрштање у петљи Орловат, а потом и у петљи Ечка, у зони садашње раскрснице путева за Ечку, Стајићево, Лукићево и Орловат.

У градску зону Зрењанина пут улази кроз појас између насеља Ечка и зоне аеродрома, где постоји проблем могућег локалног гробља у Ечки а потом ободом индустријске зоне “Југоисток” прелази садашњи државни пут I – б реда Зрењанин – Београд и југозападно од насеља Мужља, где наилази на куће овог насељеног места. Потом пут води кроз Мужљански рит, ка Арадцу. Приступ петљи “Зрењанин – запад”, другом излазу из града на аутопут, биће омогућен новом саобраћајницом која ће се одвајати од садашње прве арадачке раскрснице.

Можемо само да констатујемо да је значај ове капиталне државне инвестиције, аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад веома велики, пре свега за овај део Србије који трпи одређени депопулациони притисак (број становника у овом делу Србије константно из пописа у попис опада), који развојним инвестицијама влада намерава да заустави.

Јужно од насељеног места Арадца пут ће водити ка новом, значајном мосту преко Тисе који ће, повезати чвршће територију Општине Жабаљ са Зрењанином. На територији Жабља пут долази до трасе актуелног државног пута I – б реда Зрењанин – Нови Сад. Одатле аутопут наставља постојећом трасом овог пута, и ту нема значајних проблема, као у зони Ечке и Мужље. У чвору Каћ завршава се аутопут из Зрењанина.

Ради се о економски јасно профилисаном инвестиционом замајцу у стилу познате кејнзијанске економске доктрине како би се овај део Србије покренуо у развојном смислу. Већина грађана српског дела региона Баната се радује успеху овог значајног подухвата због будућих генерација а проблеми око будуће трасе су ту да се превазилазе.

Петровград.орг и Град Зрењанин