ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП ГРАДОВА ВОЈВОДИНЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА

У Покраjинскоj влади данас jе потписан Споразум о сарадњи између Покраjинске владе и осам градова у АП Воjводини о заjедничком наступу на великим европским и светским инвестиционим саjмовима. У име Града Зрењанина споразум jе потписао градоначелник Чедомир Jањић.

Потпредседник Покраjинске владе Ђорђе Милићевић изjавио jе да споразум има циљ да се на ефикасниjи и бољи начин промовишу економски и привредни потенциjали АП Воjводине.

“Србиjа и Воjводина су добро место за улагање и то желимо да покажемо на наjбољи могући начин и да кроз оваj модел привучемо што више инвестициjа и у ових осам градова, као и у свих 45 локалних самоуправа у Воjводини. Удружили смо знање и средства Покраjинске владе и осам градова да наше потенциjале представимо на наjважниjим међународним инвестиционим саjмовима“, рекао jе Милићевић.

Споразумом jе предвиђено да се при краjу сваке године, донесе календар наjзначаjниjих саjамских манифестациjа у наредноj години. Данас су га, уз градоначелника Jањића, потписали градоначелници Новог Сада Милош Вучевић,Суботице Богдан Лабан, Панчева Саша Павлов, Сомбора Душанка Голубовић, Сремске Митровице Владимир Санадер, Кикинде Павле Марков и Вршца Драгана Митровић.

Градоначелници свих осам градова у Воjводини заjеднички су закључили да постоjе велике потребе за удруженим наступом, jер то омогућава бољу препознатљивост градова у Воjводини на међународним признатим саjмовима.

Извор и фото: Влада АП Воjводине  http://www.mediaportal.vojvodina.gov.rs