БУДИМИР ЈОВАНОВИЋ: ЗРЕПОК – ДЕЦЕНИЈА УСПЕХА

Наши суграђани различито називају наш град. Неки га зову Бечкерек, неки Петровград а неки Зрењанин. Како год га звали, овај град је био средиште у коме су живели изузетни људи. Људи који су имали много енергије, духа и љубави. Овај град је увек имао елиту, привредну, образовну, културну, спортску и то не било какву већ елиту која је могла да мери своје резултате са много већим срединама у земљи и иностранству.

Међутим, Зрењанину (Петровграду, Бечкереку) није увек било омогућено да искаже своје пуне потенцијале. Неко би рекли да је то било случајно а ја сматрам да су неки већи центри имали улогу у томе. Последњи пут се то дешавало  2008 и 2009 године када је овај град до тада наиван називан „Градом будућности“, преко ноћи, због интереса одређених центара преименован у нешто сасвим супротно. То је био непосредан повод да  мени побуди помешана осећања  и да предложим својим пријатељима, успешним привредницима да оснујемо удружење, које ће да покаже да у овом граду и овј средини има много квалитетних људи,. Да покаже да смо ми богати са људским ресурсима . који могу допринети да овај град буде заиста изузетан  у сваком смислу.

После неколико месеци припрема ми смо то и у радили. Заједничко је билио свим овим људима да смо желели да овај град буде у будућности много боље место него што је тада био. Убрзо после оснивања ЗРЕПОК-а, препознати смо као јединствени, по много чему изузетни као организација. Наставили смо сарадњу са НАЛЕД- ом, са Унијом послодаваца Србије, са образовним институцијама. Многи привреници из других градова Србије су долазили код нас како би сагледали начин нашег функционисања и како би преузели наша искуства  и како би то имплементирали у својим срединама.

Успоставили смо јавни дијалог са Градском управом, који је био веома интензиван и успешан, посебно првих неколико година  постојања ЗРЕПОК-а. Указивали смо на многе проблеме који тиште грађане, овога града и привреде. Споменуо бих саобраћај, комуналне таксе, ефикасност градске администрације, дотакли смо приоритете значајне за развој града, осмислили смо пројекат озелењавања, да се лакше дише, са Техничким факултетом „Михаило Пупин“ програм летње стручне праксе за студенте, формирали Унију послодаваца Србије – послодавци Зрењанин, давали смо бројне донације разним институцијама. Да поменем  школу „9.мај“, затим МУП Зрењанин, Одељење за сузбијање наркотика, којем смо поклонили нов аутомобил.

Десет година касније ЗРЕПОК је снажнији него икада пре. Посматрајући економске показатеље, основне приходе и број запослених али и знање и људске са којима располажемо, заиста смо постали респектабилан фактор не само на територији нашег округа него и на целој територији Републике Србије. Да поменем да смо прошле године као чланице ЗРЕПОК-а имали пословне приходе износу 52,5 милијарде динара, да смо имали 2200 запослених и да смо остварили резултате који су били знатно бољи него што је то било претходних година. Да би сте схватили о каквим величинама се ради, поменућу само да Град Зрењанин има пројектован буџет за ову годино од 5,5 милијарде динара, што је десет пута мање него што су пословни приходи ЗРЕПОК-а.

Сведоци смо да се економска ситуација у нашем округу а у граду поготово значајно побољшава протеклих година. То не сме да нас успава да не предузимамо озбиљне мере како би убрзали тај процес и како би резултати не само привреде него и других сегмената друштвеног деловања били неупоредиво бољи. Да би се то десило, неопходно је да се успостави јавни дијалог између власти, привреде и осталих чинилаца који могу да утичу да се доносе најбоље одлуке за грађане ове средине и за убедљиви развој града и целокупног округа. Оно што сматрамо да је такоође веома битно, мислимо да треба да се направи један свеобухватан програм и пројекат да се млади људи задрже у овој нашој средини. Да покушамо да део младих људи, школованих који су остали у вечим срединама неко наговоримо да дођу овде. Такоође мислимо да би било изузетно важно да будемо интересантан центар и за људе из других крајева Србије. Ми смо уверени да је то могуће ако свако од нас буде урадио оно што је потребно.

Деценију после свега, ми смо и даље мишљења да ова наша средина, округ и град Зрењанин (Бечкерек, Петровград) могу да буду изузетни за живот и привређивање. Та наша визија заиста може да се оствари. Да би се то остварило потребно је да више разговарамо, да се више уважавамо и пре свега да много више помажемо једни другима. Добар прмер за то је ЗРЕПОК.

(Фото: ЗРЕПОК, Роберт Деак)