Совјетски пропагандни плакат космичког програма „Венера“.

Leave a Reply