Emila Gavrila, senator koji je 1932. spasao Dr¸avnu trgova?ku akademiju i Trgova?ku industijsku komoru u dana¨njem Zrenjaninu od ukidanja

Leave a Reply