ЗАКОНОПРАВИЛО СВЕТОГА САВЕ

Законоправило, или номоканон, који је пре осам векова саставио Свети Сава је практично први устав српских земаља, правни документ на основу кога Србија улази у ред  првих држава у историји света. Први, комплетни превод на савремени српски језик сарајевског преписа Законоправила објавила је 2019. Издавачка кућа Митрополије дабро-босанске „Дабар“, уз помоћ влада Републике Српске и Републике Србије.

Комплетно дело које је духовно-правни оквир прве српске државе, трудом братства манастира Добрунска Ријека и правника и филолога, коначно је јасно и разумљиво свима, да живо сведочи о најважнијем правном извору средњовековног српског канонског и световног права.

Законоправило, у које је уградио богато наслеђе ромејске, погрешно у нашој историографији називане византијске редакције римског права, Свети Сава је поделио свим новоустановљеним епископијама. Оригинал је чуван у Жичи и нестао када су је похарали Бугари и Kумани, 1253. године, а од 11 сачуваних преписа, најстарији су Иловички, Рашки и Сарајевски.

Значајно је што је превод учињен управо на темељу сарајевског. Сарајевски препис је настао у 14. веку. Писала су га два писара и зна се да је један од њих био Мирослав. Исписан је на пергаменту, има 370 листова, а у Старој православној цркви у Сарајеву, чува се најмање три века.

Радећи готово седам година, преводиоци су се држали начела разумљивости, верности извору, избегавања туђица, а на местима где је Сарајевски препис остављао недоумице, користили и Иловичко фототипско издање, и преводе на грчком, латинском, руском и енглеском језику.

До овог успешног, први пут комплетног превода, било је више неуспешних покушаја. Миодраг М. Петровић, је 2003. објавио веома добар први том Законоправила Светог Саве. Ово је књига која би морала да зауме централно место у било којој причи о српском идентитету. Ово јекњига која би морала да буде најпроучаванији документ у српској историји.

Петровград,орг