ДЕМОГРАФСКО ПРАЖЊЕЊЕ – ГОРУЋИ ПРОБЛЕМ СРБИЈЕ

Министарство Републике Србије и Географски факултет Универзитета у Београду у четири града у Србиjи реализуjу проjекат “Испитивање ставова и намера становништва о пресељењу и утврђивање утицаjа миграциjа на демографско старење, у циљу формулисања препорука за креирање мера популационе политике”. Истраживање ће се спровести у Зрењанину, Лесковцу, Заjечару и Ужицу, с намером да се боље разумеjу потребе становника у локалним заjедницама у циљу ублажавања и спречавања исељавања.

Миграциjе jедно од горућих питања савременог живота у Србиjи и да jе веома мали броj локалних средина у Србиjи коjе бележе позитиван миграциони биланс. Од 169 општина у Србији само шест њих има позитиван природни прираштај – Нови Пазар, Бујановац, Сјеница, Нови Сад, Прешево и Тутин Руководилац истраживанjа у проjекту, ванредна професорка на Географском факултету у Београду, Даница Шантић, каже да Србиjу годишње напусти између 15 и 40 хиљада становника и да jе миграциjе веома тешко пратити.

Град на Бегеју је изабран као средина од значаjа за демографски, економски, социjални, културно-цивилизациjски и свеобухватни регионални развоj Србиjе.  Четири града у Србији су у уврштена у овај пројекат као регионални центри у коjима постоjи потенцијал, младо становништво коjе се ниjе иселило.

Стручњаци кажу да нису разлози за исељење из Србије само економске природе, на коjе се наjвише позивају демографи, већ мислимо да jе све више узрок тоj поjави победа западноевропског духа индивидуализма на овим просторима.

Након истраживања и реализациjе активности, израдиће се финална студиjу коjа ће, као резултат, дати препоруке и мере популационе политике за ублажаванjе исељавања становништва, а на основу утврђених фактора макропросторних импликациjа, структурних промена у миграционом понашанjу, узроцима и последицама донетих одлука о реализованом и потенциjалном исељавању.

Истраживање ће имати за циљ да се сазна зашто грађани размишљаjу о исељавању, као и да утврди на коjи начин држава и локалне самоуправе могу да помогну становницима да остану у Србији.

Петровград.орг