Ознака Емануило Јанковић

ГОДИНА РОЂЕЊА НАРОДНЕ ЉУБАВИ ПРЕМА СРПСКОЈ КЊИЗИ

Немамо података о српском књижевном издаваштву из 1800. године. Тада су српски трговци били добављачи књижевних издања. Њиховом заслугом је српско књижарство ушло у народ и успешно затворило пословни круг. Слика је старија од писма. Српска књига је у доба…