Компјутери за децу, донација НИС-а, (фото: Јован Његовић Дрндак)

Leave a Reply